12.11.12

Be what you are and become what you are capable of becoming

Minut ennestään tuntevat jo tietävätkin, kuinka suuri asia elämässäni on ollut MBTI-teoriaan tutustuminen. Niinpä ajattelin tänään turinoida aiheesta. Minulla ei ole alan koulutusta, eikä omin sanoin kuvailemani teoria tule tässä esitetyksi kattavasti.

Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori on pyrkii kuvaamaan 16 erilaista persoonallisuustyyppiä neljän eri ulottuvuuden kautta. Ulottuvuudet kuvaavat kognitiivisia preferenssejä, siis aivojemme taipumusta vastaanottaa ja käsitellä tietoa. Kustakin neljästä ulottuvuudesta on olemassa kaksi eri ääripäätä, joita kuvataan tietyillä kirjaimilla.

Ensimmäinen ulottuvuus kuvaa ihmisen suhdetta tai asennetta ympäristöönsä. Kyseessä ei ole valintaan perustuva tietoinen valinta, vaan aivojen toimintapaan perustuva taipumus. Sitä kuvataan kirjainparilla I/E. I merkitsee introverttia, E ekstraverttia. Vaikka käsitteet helposti herättävät mielleyhtymiä, MBTI-teorian sisään- ja ulospäinkääntyneisyys ei kerro niinkään sosiaalisuudesta kuin siitä, minne ajattelu luontaisesti suuntautuu ja mistä voimavarat ammennetaan. Introvertille sisäinen ajatusten ja tunteiden maailma on ensisijainen, ekstravertti taas nauttii päänsä ulkoisen maailman asioista ja muiden ihmisten läsnäolosta. Introvertti voi olla sosiaalisesti taitava ja rohkea, mutta latautuu silti omassa rauhassaa. Samoin ekstravertti voi olla ujo ja hiljainen, mutta ammentaa silti sosiaalisesta kanssakäymisestä voimaa.

Toinen ulottuvuus pyrkii kuvaamaan tiedonhankintatapaa. Sitä kuvataan kirjaimilla N ja S, jotka tulevat englanninkielisistä sanoista iNtuitive ja Sensing. S-mieli keskittyy ensisijaisesti nykyhetkeen, olemassaolevaan, tunnettuihin tosiasoihin. Se kerää tehokkaasti aistinvaraisia tiedonmurusia ja arvostaa yksityiskohtien tarkkuutta. N-mieli on kiinnostunut tulevaisuudesta, mahdollisuuksista ja asioidenvälisistä yhteyksistä. Intuitiivinen tiedonhankintatapa on hankalampi kuvata, koska se perustuu tietynlaiseen vaistonvaraisuuteen, jolla kyetään kattamaan kokonaisuuksia myös niiltä osin kuin tosiasiallisia palasia vielä puuttuu tai ei ole olemassakaan.

Kolmas ulottuvuus, T/F liittyy lähinnä päätöksentekoprosessiin. Vaikka englanninkieliset käsitteet Thinking ja Feeling kääntyvät suomeksi suoraan järjeksi ja tunteeksi, ei kannata olettaa liikoja ja puhua järki- ja tunneihmisistä. On erittäin rationaalisesti toimivia F-tyyppejä, jotka tekevät päätöksensä ensisijaisesti tunteisiinsa tukeutuen, ja hyvinkin voimakkaaseen tunneilmaisuun kykeneviä T-tyyppejä, joiden päätökset pohjautuvat logiikkaan. F-tyypit perustavat ratkaisunsa ensisijaisesti henkilökohtaisiin arvoihin, kun taas T-tyypit tukeutuvat objektiiviseen analyysiin.

Neljäs ulottuvuus eli J/P kuvaa melko laajasti elämäntyyliä, tapaa suhtautua asioihin. J-tyyppi nauttii suunnittelusta, organisoinnista ja järjestelmällisyydestä, kun taas P-tyyppi pitää enemmän joustavuudesta ja spontaaniuudesta.

Yksikään ulottuvuus ei ole toista parempi, eikä ole oikeaa tai väärää kognitiivista preferenssiä. Kutakin kirjainta voidaan psykologisissa testeissä mitata, eivätkä vaihtoehdot jää mustavalkoisiksi, joten vaikka personallisuustyyppejä on vain 16, jättää se silti tilaa lukemattomille persoonallisille variaatioille. Teorian avulla kyetään kuitenkin melko hyvin kuvaamaan sitä, millaisissa tilanteissa ja tehtävissä kukin tyyppi on omillaan - mikä sujuu helposti, missä on heikko kohta, kuinka kotonaan henkilö on kussakin tilanteessa ja millaisten tyyppien kanssa yhteistyö sujuu saumattomammin.

Testejä löytyy netistä lukemattomia, suurin osa tosin englanniksi. Ne ovat enemmän tai vähemmän tarkkoja, joten jos joku kiinnostuu itseään testailemaan, suosittelen useamman testin tekemistä kärsivällisesti ja ajan kanssa. Koska virallistenkin tehtien yhteydessä tyyppiä ei päätä psykologi tai muu asiantuntija yksin, vaan testin täydentää keskustelu testattavan kanssa, voisi jokainen oikeastaan aloittaa itsepohdiskelulla. Jos jaksoit lukea tähän asti, olet kenties kiinnostunut hahmottamaan oman tyyppisi, ehkä heräsi jo jokin aavistuskin omista painotuksista.

Muista aina, ettei MBTI:n ole tarkoitus mitata sitä, joka sinun tulisi olla suoriutuaksesi täydellisesti työstäsi tai täyttääksesi ystäviesi odotukset. Siksi sinun on pyrittävä vastaamaan mahdollisimman rehellisesti ja neutraalisti. Kuvittele siis itsesi rentoutuneeseen ja tasapainoiseen mielentilaan ja elämäntilanteeseen. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

Kiehtovatko sinua useammin yksinäiset tai jonkun yhden läheisen ihmisen kanssa tehtävät vapaa-ajanviettotavat enemmän kuin joukossa harrastettavat aktiviiteetit? Kuulostaako ahdistavammalta useampi ilta putkeen mukavalla kaveriporukalla vai yksin hyvän kirjan seurassa? Kun töissä tulee jumi, kaipaatko silloin oman työhuoneen rauhaa ja keskittymistä omiin ajatuksiisi vai hakeudutko jonkun seuraan, koska puhumalla ongelmat yleensä ratkeavat kuin itsestään? Koetko latautuvasi paremmin yksin mökillä vai kaveriporukan kanssa laivalla? Kumpi on vaikeampaa: kuunnella pitkään toisen puhetta vaipumatta omiin ajatuksiin, vai kuunnella pitkään toisen puhetta puhumatta itse vastaavista asioista? Jos pääsi sisäinen maailma vetää sinua puoleensa useammin kuin ulkoinen maailma, olet introvertti. Jos maailma on täynnä kaikkea kiinnostavaa, eikä mikään voi pidätellä sinua yksin kotona, olet ekstravertti. Esimerkkini ovat hiukan liioittelevia, jotta energian ja kiinnostuksen suunta tulee selkeästi osoitettua.

Ota nyt käteesi jokin kuva, vaikkapa värikuva jostain lehdestä, kenties maisema tai kuvanäkymä. Katso sitä hetken aikaa, laita sitten kuva pois, kerro itsellesi mitä näit. Kuinka tarkkaan osaat kuvailemaan kuvasta löytyvät värit ja muodot? Montako ihmistä, puuta, taloa, autoa, patsasta ja kulkukoiraa näit? Tunnistitko ehkä kasvoja? Millainen valaistus kuvassa on?

Millainen tunnelma kuvassa oli? Tuliko mieleesi ehkä jokin tarina? Muistuttiko se sinua jostain toisesta kuvasta, ajasta tai paikasta? Oletko nähnyt unta, joka olisi voinut tapahtua juuri tuossa kuvassa? Kuulitko musiikkia? Nousiko mieleesi satunnaisia sanoja, mielleyhtymiä tai muistoja?

Osaat ehkä vastata kaikkiin kysymyksiin tai et yhteenkään, mutta kysymykset paljastavat S- ja N-tyypin tiedonhankintatavan peruseron. S-tyyppi osaa kohdistaa katseensa kuvaan, eikä lähde rönsyilemään sen ulkopuolelle. N-tyyppi taas saattaa olla jo täysin muualla, muissa ulottuvuuksissa, sillä hinnalla ettei hän tiedä paljoakaan kuvasta jota katsoi.

T:n ja F:n eron voisi kuvitella olevan ilmiselvä - tokihan jokainen tietää, kuinka usein on tunteiden vallassa ja kuinka paljon niitä ilmaisee. Periaatteessa juuri näin, mutta jokaisella vahvalla T-tyypilläkin on tunnepuolensa (tästä myöhemmin lisää), eikä ilmaisukyky välttämättä paljasta paljoakaan päätöksenteon vaikuttimista. Käy läpi joitain arkielämän tilanteita ja koeta tavoittaa syy, jonka pohjalta aloit toimia. Annoit kerjäläiselle rahaa. Tuntuiko sinusta pahalta ajatella köyhyyttä, epäoikeudenmukaisuutta, surettiko sinua kerjäläisen nälkäinen katse, haluaisitko oikeastaan tarjota kaikille maailman ihmisille lämpimän ja turvallisen pesäkolon, jossa olisi hyvä olla? Vai löysitkö taskun pohjalta pari viisisenttistä, etkä halunnut kanniskella niitä ympäriinsä, koska et tule kuitenkaan niitä käyttäneeksi, päätyvät lopulta taas pesukoneen pohjalle ja hajottavat vielä koneen - oliko siis oikeastaan järkevää tiputtaa ne ennemmin kerjäläisen kuppiin, vaikka oikeastaan kerjäläisongelma onkin monimutkainen yhteiskunnallinen ongelma, mutta hoituipa nyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla?

Ostitko tänään kaupasta leipää? Ostitko hinta-laatusuhteeltaan hyvän, sopivankokoisen palan jossa oli vielä päiväystäkin jäljellä - vai sorruitko rintasyöpäkeräystä tukevaan herkullisen tuoksuiseen ranskanpullaan, vaikka kuitua pitäisikin lisätä? Muista jälleen, että nämä ovat ääriesimerkkejä, eikä kukaan toimi yksinomaan järjellä tai tunteella. Saatat kuitenkin tunnistaa välittömästi, kummanlaiset päätökset pitävät sinut tyytyväisempänä ja ovat ominta sinua: oletko enemmän huolissasi siitä, että kovat faktat ohitetaan (olet siis T), vai siitä, että ihmisten tunteet saattavat tulla loukatuiksi (olet F)?

Selvä, vilkaisepa työpöydällesi päätettyäsi päivän työn: onko se järjestyksessä, kenties tyhjä, vai onko päivän tai jopa kuukauden työt nähtävillä? Pidätkö listoista vai ahdistavatko ne sinua? Entäpä aikataulut? Onko ahdistavampaa lähteä sukujuhliin hiukan ryppyisissä vaatteissa, koska et ehtinyt silittää niitä hyvästä yrityksestä huolimatta, vai valvoa edellisiltana hiukan liian pitkään silittääksesi asun valmiiksi? Saatko lomastasi kaiken irti, kun ensin on suunnitelma jota voi tarvittaessa muokata, vai onko koko loman idea se, että pääsee arjesta ja sen suunnitelmallisuudesta eroon? Elätkö mieluummin hätäisesti tehdyn päätöksen ja sen seurausten kanssa - vai pitkään epätietoisuudessa ja päättämättömyydessä? Tiedätkö, missä säilytät matkalaukkusi, tanssikenkäsi ja verokortin? P:t siis nauttivat vapaudesta, eivätkä kiirehdi päätöksenteossa. J:t taas ovat tyytyväisempiä vähintäänkin perusjärjestyksen kanssa, eivätkä kaihda asioiden loppuunsaattamista.

Nyt sinulla ehkä on jo käsitys siitä, mikä neljän kirjaimen yhdistelmä MBTI-teorian mukaan kuvaa persoonallisuuttasi. Persoonallisuuskuvauksia löytyy netistä lukemattomia, ihan niin kuin niitä testejäkin. Osa on osuvampia ja tarkkanäköisempiä, aika ajoin kuvauksissa kuitenkin sorrutaan horoskooppimaisiin yleistyksiin ja stereotyyppisiin kategoriointeihin. Kun minulla on jälleen aikaa, ja jos se ketään lukijaa sattuu kiinnostamaan, voin valottaa lisää omaa ymmärtämystäni teoriasta. Voitte halutessanne jättää kommenttiboksiin tietonne tai arvauksenne omasta tyypistänne, mikäli haluatte minun kertovan kirjainyhdistelmästänne enemmän.

Aion aikanaan myös avautua siitä, millaista on olla INTJ. Ehkäpä silloin selviää myös, miksi koen tämän teorian niin tärkeäksi osaksi omaa onnellisuuttani ja persoonallisuuteni kehitystä.

Otsikon sitaatti: Robert Louis Stevenson

9 kommenttia:

 1. Tämä teoria alkaa olla ihan oikeasti itsetuntemuksen äärellä, ja ainahan se on kiinnostavaa. Olen tehnyt näitä testejä useamman ja pitkillä aikaväleillä, kun aluksi rinnastin tämän teorian horoskooppeihin ja vastaaviin (sittemmin olen sentään valistunut). Luulin jossain vaiheessa, että tulos muuttuisi muuksi, mutta aina se on sama, ISTJ.

  VastaaPoista
 2. Ai niin, piti mainita, että eniten luulin masennuksen vaikuttavan tulokseen, mutta eihän se niin mene. Teoriaa tutkailemalla tosin opin jotain omasta masennuksestani, ja ainakin lakkasin masentumasta siksi, että olen sellainen kuin olen. Tai ainakin masennun siitä vähemmän.

  VastaaPoista
 3. Tämän sinun kotitestisi perusteella olisin ISTP. Tai ISFP, jos sille päälle satun, mutta tänään ostin kuitupitoista leipää ja otin pakkauksen ihan hyllyn perältä, jotta päiväystä olisi mahdollisimman paljon jäljellä. ;)

  Kuten tiedätkin, niin olen joskus niitä testejä tehnyt, mutta mikään persoonallisuustyypeistä ei ole koskaan kolahtanut ihan täysin. Enkä edes muista enää mitä tyyppejä olen saanut, sinä varmaan muistat paremmin. Mietin, olenko sitten sellaista persoonallisyystyyppiä, jota ei varsinaisesti kauheasti hetkauta oma persoonallisuustyyppi, vai voisinko jotenkin ammentaa aiheesta enemmänkin. Tai ainakin olen sitä persoonallisuustyyppiä, joka ei jaksa keskittyä asiaan niin pitkään, että saisi semmoisen pitkän englanninkielisen testin tehtyä riittävällä ajatuksella. :D

  VastaaPoista
 4. Mymskä, ex-mieheni oli käsittääkseni ISTj, joten voin kertoa sinulle hyvinkin muutamia ajatuksiani siitä, miten nämä neljä kirjainta saattavat sinunkin persoonallisuudessa näkyä. Ei, kyse ei tosiaan ole horoskoopeista, eikä preferenssi muutu kovin helposti. Palaan siis asiaan tuonnempana.

  Tiina, minäkään en muista tuloksiasi, mutta arvioni mukaan olet ISFP. F:n osaan jopa perustella, koska sinuun olen saanut ilon ihan oikeasti tutustua. ISFP on F-tyypeistä yksi rationaalisimmista, joten siinä mielessä tuo oma arviosi T:stä ei ole ihmetys.

  Kerron myös teoriani siitä, minkä vuoksi joku saa enemmän ahaa-elämyksiä kuin joku toinen MBTI:n perusteista. Tokihan sekin on yksilökysymys, mutta tosiasia on, että tietyt preferenssit ovat yleisempiä ja paremmin yhteensopivia kuin toiset.

  Kiitos molemmille kommenteista - tämä innoittaa kirjoittamaan lisää heti sopivan tovin tultua.

  VastaaPoista
 5. Anteeksi, että ohitan teorian tällä kertaa, vaikka uskon sen olevan hyvinkin oikeilla jäljillä. Blogissani on sinulle tunnustus. Käy nappaamassa mukaasi, kunhan joudat. :)

  VastaaPoista
 6. Kun et nyt saa avattua sitä sanaista arkkuasi, niin haastoin blogissani sut kertomaan vähintään kymmenen hyvää mieltä tuovaa asiaa. Suora haaste löytyy täältä, jos se ehtii hautautua uudemman lätinän alle.

  Neo on näköjään yrittänyt myöskin aktivoida sua jo aiemmin. ;)

  VastaaPoista
 7. Muistan (hämärästi), miten innostuit aikoinaan MBTI:stä. :) Minulle tämä on ollut yksi työkalu itsetuntemukseen muiden joukossa. Tämä on tosi hyvä teoria ja siksi siihen on hyvä palata kerran toisensa jälkeen. Testeissä minua kuitenkin vaivaa se, että teen niitä muulla kuin omalla äidinkielelläni. Jään pyörittelemään sanavalintoja suomenkielisissäkin testeissä, joten voit varmaan arvata, kuinka pyörällä päästäni olen englannin merkitysvivahteiden äärellä. :) Toisinaan minua vaivaa ajatus, että en olekaan ymmärtänyt kysymystä aivan oikein. Niin ja tästä kaikesta varmaan voikin päätellä, että olen INFJ. Muistaakseni olen ollut sitä aina (tai sitten olen tulkinnut kysymykset aikoinaan väärin. ;))

  Olisi kiva lukea lisää käsityksiäsi teoriasta sitten, kun ehdit. Lähestyit tässä kirjoituksessasi teoriaa kivan yleistajuisesti. :)

  VastaaPoista
 8. Pahoittelen melkoista viivettä vastauksessa, olen ollut talviunilla. Jep, työstän teoriasta parhaillaan suomenkielistä materiaalia, sen verran olen näinä vuosina siihen perehtynyt. Eettisesti hiukan arveluttaa, koska psykologista pätevyyttähän minulla ei ole ko. materiaalin tuottamiseen, mutta ehkäpä jonkin disclaimerin turvin uskallaudun sitä tuonnempana julkaisemaan. Se on yksi näistä ikuisuusprojekteistani - pikkuhiljaa siis.

  VastaaPoista
 9. Kiitos tunnustuksesta, Neonilla. :)

  VastaaPoista